عرض جميع النتائج 4

2200-86260-102

8,795.00 ر.س

POLY STUDIO X30 & TC8 4K Video Conf/Collab/Wireless Pres Sys Touch Cntrl

2200-86270-102

14,795.00 ر.س

POLY STUDIO X50 & TC8; 4K Video Conf/Collab/Wireless Pres Sys Touch Cntrl

2200-86590-019

3,200.00 ر.س

POLY TRIO C60 IP TEAMS CONFERENCE PHONE 2200-86590-019 

7200-85830-102

3,795.00 ر.س

Polycom Studio Audio/Video USB Soundbar auto-track 120-deg FOV 4K Camera